Back

VB Leasing Polska

Zakres prac:
Koncepcja, projekt graficzny, dostosowanie do druku.
Klient:
VB Leasing Polska